Bezig met laden...

Werkwijze

Hoe we te werk gaan

Natuurlijk moet een goed werkende netwerkclub een zekere structuur hebben om niet te verworden tot een initiatief met alleen maar los zand en gebakken lucht. Daarom hebben wij er o.a. voor gekozen om 1x per maand bij elkaar te komen, met telkens een door afwisselende duo's georganiseerde activiteit. Vaak gaat dit samen met een afsluitend diner op tevens wisselende locaties. Ook kan een gestructureerde club nou eenmaal niet zonder financiële middelen zodat er natuurlijk wel een jaarlijkse contributie verschuldigd is. De georgsaniseerde activiteiten worden hieruit bekostigd zodat er verder geen additionele kosten zullen zijn.

Exclusief zakelijk
netwerk in
Roosendaal en
omgeving